Chiku Ali

Chiku Ali er fra Singida, Tanzania. Hun har utdannelse innen sosialantropologi, kultur, teater og dans fra National Institue of Art, Tanzania og Universitetet i Bergen.

Hun har 30 års erfaring med arbeid med kulturformidling i Norge, blant annet i regi av Rikskonsertene. Chiku arbeider til daglig som konsulent ved RVTS i Helse Vest (www.rvtsvest.no) i Bergen kommune. Hun har vært i bystyret i Bergen i 3 perioder og har vært styremedlem i Festspillene i Bergen og Stiftelsen «Bergen som europeisk kulturby år 2000»

Chiku fikk tidelt Unni og Jon Dørsjø’s minnepris 2006 gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening for hennes innsats i kultur- og opplysningsarbeid.